Contact Us

ALIC Center, 8 Tianda Road, Hefei, Anhui, China

Email: huizhaogang@alic.com

Tel: 0086-551-62299323

Fax: 0086-551-62826319

Mobile: 0086-13965006789

Zip Code: 230088